Divide and Conquer - De wet van aantrekking

Divide and Conquer

By Van Overberghe Gudrun

divide and conquer

Divide et impera
verdeel en heers
is een tactiek waarbij de ene concurrent
meer rechten krijgt dan de andere concurrent.
De ene concurrent wordt onderworpen,
terwijl de andere als bondgenoot wordt gehouden.
Hierdoor zal er nooit vriendschap ontstaan tussen hen beiden
en hoeft de derde partij, diegene die deze tactiek gebruikt,
niet te vrezen dat de eerste twee samen tegen hem zullen optreden.
De Latijnse spreuk wordt toegeschreven aan
Philippus II van Macedonië (382 v.Chr.-336 v.Chr.).
Philippus zou deze tactiek van verdeel en heers
hebben toegepast tegen de Griekse stadstaten.
In de koloniale politiek van de Europese mogendheden
was dit een zeer bekende zegswijze.
Ook in het politieke bedrijf en in de oorlogvoering wordt deze tactiek toegepast.
Ook in de kerk is de verdeel en heers-strategie toegepast,
zoals in de Rooms-Katholieke Kerk
Bron Wikipedia.org/wiki/


Maar dit wordt ook toegepast in bedrijven,
of daar waar een erfenis te verdelen valt
en zoveel meer
“Waar twee honden vechten om een been,
loopt de derde er mee heen”

Soms snap ik niet dat mensen daar blijven intrappen
Vandaag nog steeds wordt deze techniek gebruikt
we worden verdeeld
In België via de talen Frans/Nederlands
Het Duitstalig deel van ons land komt zelfs niet ter sprake
De Walen en de Vlamingen zien elkaar als vijand
Ze worden beiden een rad voor de ogen gedraaid
De kranten vertellen over hetzelfde verhaal een andere versie
De Franstalige en de Nederlandstalige kranten zijn gekleurd
Zo blijven de twee landstalen voor problemen zorgen
en hebben extreme partijen kans om te groeien
Ik had heel vaak gesprekken met mensen van over de taalgrens
Om te weten wat ze daar vertellen over ons.
Dingen die niet kloppen en andersom is dat net zo.

Verdelen volgens

 • Taal
 • Huidskleur
 • Religie
 • Afkomst
 • Geaardheid
 • Misschien nu ook (het vaccin)

Alles is goed om verdeeldheid te zaaien.
Brood en spelen om het volk te entertainen
Dat zijn vandaag de voetbal (Rode Duivels)
En andere internationale sporten
Hou het volk tam als lammetjes
Jaag hen de stuipen op het lijf
en zaai verdeeldheid
Dan doe je als leider met je volk alles wat je wil.

Wat dacht je van

 • Samen sterk
 • Geen concurrentie
 • Handen in elkaar slaan
 • Anders kijken en anders zien
 • Met en in liefde handelen
 • Vele kleintjes …. enz

Als we elkaar niet veroordelen
maar ieder in zijn waarde laten
Elkaars sterke kanten gaan zien.
Elkaar helpen groeien.
Elkaar liefdevol dingen leren inzien.
Niet boven maar naast elkaar gaan staan.
Leven met elkaar vanuit je hart
Handelen vanuit liefde.
Elkaar vertrouwen schenken.
.
Samenwerken dus…

Voorbeelden genoeg in de natuur
Waar een hele kolonie mieren immense bouwwerken maken
Waar bomen met elkaar ondergronds communiceren
Waar informatie doorgegeven wordt door de dieren aan elkaar..
om elkaar te beschermen.

We kunnen er iets van leren,in deze context vooral wat samenwerken betreft.
Het prachtige dierenRIJK en het mensDOM
Follow

About the Author

Het mooie in andere mensen zien en ook hoe ze het zichzelf vaak moeilijk maken. Dat is de reden waarom ik ben wie ik ben en mijn ding in de wereld wil zetten. Om mensen te laten inzien dat ze ten alle tijden gelukkig kunnen zijn. En dat zonder dat ze iets of iemand nodig hebben. Alleen met de kracht van je gedachten kan je heel je leven veranderen.